Custom cover image
Custom cover image

Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

By: Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Norwegian Publisher: [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2020Description: 1 Online-Ressource (280 p.)ISBN:
  • 9788215040066
  • 9788215040059
Online resources: Summary: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien består av primær- og sekundæranalyser av norske resultater i lesing siden PISA 2000. Ulike tematiske felt innenfor leseforskningen har fått egne kapitler, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner og å lese mellom linjene. Vi utdyper resultatene blant annet ved å sette dem i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og vi ser lesing i PISA-undersøkelsen i lys av revisjonen av læreplanen, LK20. Kapitlene undersøker også om variasjon i elevenes lesing ser ut til å gjenspeile systematiske forskjeller mellom elevgrupper, og besvarer antologiens tittel Like muligheter til god leseforståelse?. Bokas midtdel har en didaktisk profil som vil komme lærere, lærerstudenter, skoleledere og andre til nyttePPN: PPN: 1778455506Package identifier: Produktsigel: ZDB-94-OAB
No physical items for this record

Open Access. Unrestricted online access star

Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 cc

Norwegian

Powered by Koha