აღმოსავლეთ მცოდნეობის / ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობისდეპარტამენტი

Aġmosavlet'mc'odneobis mac'ne = Herald of oriental studies / Batumi Shota Rustaveli State University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Studies

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Zeitschrift (Online)Periodical (Online)Language: Georgian Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Batumi : Publishing House "Dani", 2018-Description: Online-RessourceOther title:
  • Englischer Paralleltitel bei CEEOL: International scientific journal “Herald of oriental studies”
  • Herald of oriental studies
Genre/Form: Additional physical formats: 2587-490X | Erscheint auch als: Aġmosavlet'mc'odneobis mac'ne Druck-Ausgabe.DDC classification:
  • 320 100 950
Online resources: Publication dates: Erscheinungsverlauf: 1-Holdings: KIT-Bibliothek: 1.2018 -PPN: PPN: 1795592753ZDB ID: ZDB-ID: 3113088-4Package identifier: Produktsigel: ZDB-45-CEEK | ZDB-1-CEE
No physical items for this record

Text georgisch. - Englische Abstracts

Powered by Koha