Custom cover image
Custom cover image

Hva med oss andre som bor her? : Om fosterforeldres barn og deres erfaringer

By: Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Undetermined Publisher: [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2023Description: 1 Online-Ressource (285 p.)ISBN:
  • 9788215055923
Subject(s): Online resources: Summary: This book sheds light on the foster carers’ own children and their perspectives on growing up with foster siblings. The complex and multifaceted relationship between foster children and biological children in foster families creates many paradoxes and dilemmas. I discuss how challenges in foster care placement may impact on children in foster families, and the moral responsibility of the social workers for the well-being of these children. Recognition, from both parents and professionals, is crucial for how they cope with the difficultiesSummary: Boken retter søkelys mot fosterforeldres egne barn og deres erfaringer med å vokse opp med fostersøsken. Fostersøskenrelasjonen er en sammensatt og mangesidig relasjon som frembringer ulike dilemmaer. Jeg drøfter hvilke utfordringer en fosterhjemsplassering kan innebære for barna til fosterforeldrene, og hvilket moralsk ansvar sosialarbeidere har for å ivareta disse barna. Anerkjennelse, fra både foreldre og profesjonelle, er avgjørende for hvordan fosterfamiliens barn håndterer utfordringenePPN: PPN: 1885782640Package identifier: Produktsigel: ZDB-94-OAB
No physical items for this record

Open Access. Unrestricted online access star

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0 cc:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Norwegian

Powered by Koha