Custom cover image
Custom cover image

Handlingsrom i utdanningsprofesjoner

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Undetermined Publisher: [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2023Description: 1 Online-Ressource (159 p.)ISBN:
  • 9788215059808
Subject(s): Online resources: Summary: I denne boken ser vi på handlingsrom innenfor skole, barnehage og høyere utdanning. Gjennom å utforske ulike handlingsrom diskuteres balansen mellom styring og ledelse, mellom tillit og kontroll og nye muligheter for profesjonelt ansvar. Det settes søkelys på hvordan faglig autonomi, myndighet og handlingsrom er satt under press fra politisk styring og kontroll. Forfatterne problematiserer hvordan lederrollen er omskrevet til i hovedsak å gjelde administrative og økonomiske forhold. Her ses det blant annet på hvordan dagens markeds- og konkurranseorienterte ledelses- og styringsdiskurs har bidratt til en for ensidig forståelse av ledelse og styring. Ved å undersøke hvordan styring og ledelse kan fremme ansvarlighet og tillit framfor kontroll og konkurranse, drøfter forfatterne hvordan spenningene mellom ledelse og styring kan settes i spill på nye måter og skape nye muligheter for handlingsrom og kvalitet i profesjonsutøvelsen. Bokens målgruppe er studenter, lærere, forskere og profesjonsutøvere i barnehage, skole og høyere utdanningPPN: PPN: 1885782977Package identifier: Produktsigel: ZDB-94-OAB
No physical items for this record

Open Access. Unrestricted online access star

Namensnennung 4.0 International CC BY 4.0 cc:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Norwegian

Powered by Koha