Custom cover image
Custom cover image

Země G20/OECD Principy správy a řízení společností / Organisation for Economic Co-operation and Development

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Czech Publisher: Paris : OECD Publishing, 2017Publisher: Praha 6 : Czech Institute of Directors, 2017Description: Online-Ressource (60 p.)ISBN:
  • 9789264274075
Subject(s): DOI: DOI: 10.1787/9789264274075-csOnline resources: Summary: Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD pomáhají regulátorům trhu vyhodnotit a zlepšit právní, regulační a institucionální rámec pro řízení podniků. Posky- tují také vodítko pro burzy, investory, korporace a jiné, které hrají roli v procesu vytvá- ření dobré správy a řízení společnosti. Principy byly poprvé vydány v roce 1999 a staly se mezinárodním měřítkem pro corporate governance. Byly přijaty jako jeden z Klíčových standardů Finanční rady pro stabilitu pro zdravé finanční systémy a schváleny skupi- nou G20. Originál anglického vydání z roku 2015 zohledňuje vývoj, který může mít vliv na účinnost a význam pro postupy a strategie při správě a řízení společností, jak ve fi- nančním, tak ve firemním sektoru.PPN: PPN: 890918392Package identifier: Produktsigel: ZDB-13-SOC | ZDB-13-SOC-ebook
No physical items for this record

Powered by Koha